Kongekrabbekrim-tiltaltes båtbevegelser er gransket av Analyseenheten i Vardø for perioden 2013–2019. Fiskeridirektoratet og Kystverkets felles analyseenhet har