Fiskeribladet har gått gjennom regnskapstallene til Pelagia for de siste åtte årene. I perioden fra 2014 til og med 2021 har konsernet omsatt for 55,65 milliarder kroner. Kostnadene til pelagisk råstoff var i samme periode på 43,64 milliarder kroner. Samlet driftsresultat i perioden er på vel 4,1 milliarder kroner, viser regnskapene.

I første halvår i år er omsetningen i Pelagia-konsernet på 4,49 milliarder kroner og driftsresultatet på 274 millioner kroner.

Ingen vil kommentere

Fiskeribladet har forsøkt å få Pelagias leverandører, fiskerne av sild, makrell, lodde, tobis og andre pelagiske arter, til å si noe om Pelagias omsetning og driftsresultat.