De beste fangstbåtene i pelagisk trålgruppe fisket tobis for 27–28 millioner kroner hver i fjor. Dette var på