De beste fangstbåtene i pelagisk trålgruppe fisket tobis for 27–28 millioner kroner hver i fjor. Dette var på samme fangstnivå som de samme båtene hadde i fangstinntekter på NVG-sild.

Fangstverdien på makrell kom opp i 12–15 millioner kroner på de største i flåtegruppa, går det frem av en oversikt over omsetningen for alle fartøyene i gruppa som Fiskeribladet har lagd.

Klar nedgang i industrifisk