Det er 17 fartøy som inngår i pelagisk trål i havfiskeflåten. Pelagisk trålgruppe fisket for anslagsvis nesten en milliard kroner, viser en