Det er 17 fartøy som inngår i pelagisk trål i havfiskeflåten.

Pelagisk trålgruppe fisket for anslagsvis nesten en milliard kroner, viser en oversikt over omsetningen som Fiskeribladet har lagd. Oversikten baserer seg på fartøyenes totale fangster av de ulike fiskeslagene og gjennomsnittspriser som ble oppnådd i omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag i fjor.

To fra Veavågen topper

Helt på topp er suverene «Cetus» fra Veavågen med en samlet fangst på over 91 millioner kroner. Dette er 23 millioner kroner mindre enn toppresultatet i fjor, da en enorm tobiskvote med høye priser slo inn til tidenes beste resultat for den pelagiske flåten.