Pelagia AS har 28. mars 2022 signert en avtale med Arne Stang AS om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Norsk Fiskeindustri Invest AS (NFI). Det går frem av en børsmelding mandag.

NFI eier 51 prosent av Husøy Eiendom Karmøy AS og 51,05 prosent av aksjene i Karmsund Protein AS, som produserer fiskemel og fiskeolje.

En gjennomføring av avtalen er avhengig av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter, opplyses det i meldingen. Pelagia AS er et 100 prosent eid datterselskap av Pelagia Holding AS.

Pelagia er blant verdens største på bearbeiding av sild, makrell og lodde, og har salg til over 60 land. Selskapet er også en svært stor aktør på fiskemel- og oljeproduksjon.

Stang har bakgrunn som styreleder i Nergård og var tidligere største eier i Nergård, frem til han solgte seg ut i 2017.