Inntektene for Pelagia i tredje kvartal var på 2994 millioner kroner, litt opp fra fjorårets tredje kvartal på 2898 millioner kroner.

Konsernets driftsresultat endte på 507 millioner kroner, knappe 34 prosent opp fra samme periode i fjor. Tilsvarende ble resultat før skatt i tredje kvartal bokført til 450 millioner kroner mot 348 millioner kroner i fjor.

Det er en økning på vel 29 prosent. Fiskeribladet har forsøkt å få en kommentar tallene fra konsernsjef Egil Magne Haugstad, uten å få svar.