Fiskeridirektoratet region Sør har politianmeldt Pelagia. Årsaken er forhold som kom frem under straffesaken mot Pelagias tidligere daglige leder ved fabrikken i Egersund.

Mannen ble frifunnet i to rettsinstanser for underslag mot Pelagia. Men i rettssaken kom det frem grove påstander om en juksekultur og ressurskriminalitet i milliardkonsernet som har 26 fiskemel- og oljefabrikker. Pelagia-ledelsen med konsernsjef Egil Magne Haugstad i spissen har tidligere kontant avvist påstandene.

Vil samarbeide med politiet

Fiskeribladet har vært i kontakt med Pelagias konsernsjef Egil Magne Haugstad etter at politianmeldelsen ble kjent. Han sier at det er vanskelig å kommentere en anmeldelse som de ikke har mottatt.

– I pressemeldingen henvises det til at det i rettssaken om underslag fra en tidligere fabrikksjef fremkom påstander mot en enkelt fabrikk i Pelagia. Vi har i dag 26 fabrikker. Pelagia mener disse påstandene er fullstendig grunnløse og helt udokumenterte ondsinnede rykter som vi tar sterkt avstand fra, skriver Haugstad til Fiskeribladet.

Han sier videre at hvis politiet ønsker å se nærmere på Fiskeridirektoratet sin anmeldelse, så kommer Pelagia selvsagt til å samarbeide med politiet.

– Akkurat som vi gjorde i deres sak som ledet til tiltale for underslag begått av en tidligere ansatt. Fiskeridirektoratet fremstår så langt heller ikke spesielt kompetent hvis de anmelder Pelagia med bakgrunn i udokumenterte påstander i en rettssak som dreide seg om underslag, sier han, og viser til at Fiskeridirektoratet vitnet i rettssaken mot den tidligere fabrikksjefen.

Tjenesteforsømmelse?

– Fiskeridirektorat vitnet i den samme rettssaken og pekte på at de som kontrollorgan kjente godt til slike påstander på den aktuelle fabrikken, sier Haugstad og fortsetter:

– Vitnemålet var at de hadde undersøkt påstandene om at ressurser ble unndratt vekten på den aktuelle fabrikken en rekke ganger, men at de på ingen måte at det var grunnlag for slike påstander om ressurskriminalitet.

Den tidligere fabrikksjefen som ble frikjent, brukte mye tid i retten på grove påstander mot Pelagia. Fabrikksjefen innrømmet at han selv hadde begått ressurskriminalitet i Pelagia, og påsto at det var i full forståelse med ledelsen.

Haugstad undrer seg over at han som innrømmet ressurskriminalitet ikke er anmeldt til politiet for det, mens Pelagia er anmeldt. Haugstad har trolig et poeng i at Pelagia blir anmeldt, men ikke den som innrømmer straffbare forhold.

– Den tiltalte som forsvarte seg i retten med å innrømme eller påstå å ha begått ressurskriminalitet sammen med tre rederier, har de angivelig ikke anmeldt. Anmelder de da seg selv for tjenesteforsømmelse nå eller tidligere? Vi vet ikke, men vi får se når og hvis vi får lese anmeldelsen.

Ressurskrim

I februar gikk ankesaken i Gulating lagmannsrett over fem dager. Det var en straffesak mot en tidligere fabrikksjef i Pelagia, som var tiltalt for grovt underslag av 250 tonn fiskemel til en verdi av vel 2,6 millioner kroner. Han skulle ha fjernet ti containere med fiskemel fra Pelagias anlegg og plasserte dem på en lånt tomt.

Dette melet skulle han bruke som betaling til tre fiskeskippere som har levert fisk til Pelagia utenfor sluttseddel, altså ressurskriminalitet. Han ble frifunnet i Dalane tingrett og i Gulating lagmannsrett.