Pelagia-konsernet økte inntektene i tredje kvartal med 242 millioner kroner til 3236 millioner kroner. Per tredje kvartal er inntektene på 8794 millioner kroner, en økning fra 7483 millioner kroner i samme periode i fjor.

Kvartalets driftsresultat endte på 427 millioner kroner, ned fra 507 millioner kroner i fjor. Hittil i år er driftsresultatet på 755 millioner kroner, 120 millioner høyere enn per tredje kvartal i 2022.

Mindre råvarer

Pelagia har tre divisjoner, mat, fôr og kosttilskudd/farmasi. I tredje kvartal hadde Pelagia en nedgang i tilgangen på råvarer i Food-divisjonen (mat) sammenlignet med 2022.