14. juni kommer straffesaken mot fiskeriselskapet Ocean Fresh Food opp til ankeforhandling i Gulating lagmannsrett. Påtalemyndigheten med aktor og statsadvokat Trond Høvik anket dommen fra Hordaland tingrett 1. november i fjor.

Aktor mener det samme i dag

Lagmannsretten har satt av seks dager til straffesaken. Aktor ville ha en foretaksstraff og inndragning på 75 millioner kroner, men tingretten endte på bot og inndragning på 3,2 millioner kroner samlet.

Statsadvokat Trond Høvik Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Statsadvokat Trond Høvik sier til Fiskeribladet at de var i utgangspunktet uenig i tingrettens dom og at påtalemyndigheten mener det samme som den mente i tingretten.