Dugstad sier at det er ventet en betydelig vekst i leverandørindustrien til havvindmøllesektoren i Norge de nærmeste årene. Men han tror det vil ta mange år før leverandørindustrien til havvindsektoren eventuelt kan matche sjømatnæringen når det gjelder eksportverdi.

Direktør for vindkraft i Norwegian Energy Partners, Jon Dugstad. Foto: Norwegian Energy Partners

80 milliarder i 2030

I dag eksporteres det havvindteknologi for om lag fem milliarder kroner fra Norge, ifølge Sintef.

Til sammenligning var sjømateksporten fra Norge i fjor 120,8 milliarder kroner, ifølge Sjømatrådet.