HPH Fesk Håvard Paul Holmeslet

I Vannvåg i Karlsøy har innehaver Håvard Paul Holmeslet startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske og fangst.

Nordfisk Nordkapp AS

I Skarsvåg i Nordkapp er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske med eget fartøy og det som naturlig hører inn under det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Ragnar Mattur Torgilsson. Styrets leder er Jonathan Richard Dillon.

Norderveg Holding AS

I Bekkjarvik i Austevoll er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive skipsfart, herunder rederivirksomhet, fiske, fangst og spedisjon.