Tre personer ble dømt til fengsel og inndragning av 1,3 millioner kroner i forrige uke. De ble dømt til ubetinget fengsel for grovt heleri av ulovlig fangstet kongekrabbe i Romerike og Glåmdal tingrett.

– Tydelig signal

Hovedmannen bak salg og distribusjon av ulovlig kongekrabbe på Østlandet fikk ubetinget fengselsstraff på to år.

I tillegg til fengselsstraffer på henholdsvis to år, ett år og 120 dager idømmes de tre tiltalte inndragning av til sammen i overkant av 1,3 millioner kroner.

Det er store mengder ulovlig kongekrabbe som er omsatt gjenom det landsdekkende nettverket politiet har avdekket. Foto: Illustrasjonsfoto Agnar Berg

– Dommen sender et tydelig signal om at det reageres strengt mot ulovlig fangst, videreformidling og ureglementert håndtering av matvarer, sier politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim, i en pressemelding onsdag.

12,4 tonn kongekrabbe

Hovedmannen, eieren av et større transportselskap på Østlandet er dømt for heleri av minst 12.368 kilo kongekrabbe og inndragning av 1,1 millioner. I dommen står det at den domfelte «har kunnet handle i skjul av sin lovlige transportvirksomhet, og det har slik sett et profesjonelt preg».

Eieren av transportselskapet var også i besittelse av en ladd pistol hvor serienummeret var fysisk fjernet og han ble også ble dømt for overtredelse av våpenloven. Han var også i besittelse av narkotika. Økokrim ville også ha han dømt til rettighetstap i fem år. Det vil si at han ikke kunne være daglig leder eller styremedlem sin egen bedrift de neste fem årene. På det punktet fikk Økokrim ikke medhold i retten.

– Økokrim er tilfreds med at tingretten deler vårt syn på skyldspørsmålet og vil vurdere om det er deler av dommen, knyttet til rettighetstap og inndragning som skal ankes, sier politiadvokat Erlend Stenberg. Dommen er ikke rettskraftig.

Kongekrabbekrim
  • Hovedmannen på Østlandet, eieren av et stort transportfirma, skal ha videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe blant annet til de to medtiltalte. Alle tre er nå dømt i straffesaken somgikk i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm. Saken har direkte sammenheng med den omfattende straffesaken i Finnmark og med forgreninger over store deler av landet.
  • Straffesaken som tok fire uker i Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø er hoveddelen av det omfattende kongekrabbekrim-nettverk der i alt 54 personer er etterforsket, 19 tiltalt og 14 dømt så langt. Fem har vedtatt forelegg.
  • Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og seks andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.
  • Hovedmannen i Båtsfjord har ifølge dommen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Han var også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse, men våpentiltalen ble frafalt. Han erkjente delvis straffskyld for 52 av 54 tiltalepunkter. Han ble dømt til tre års fengsel og 1,5 millioner kroner i inndragning.
  • Det var fire medtiltalte i saken. Tre av de fire erkjente ikke straffskyld i det hele tatt, mens den ene erkjente delvis straffskyld i mindre forhold. Alle ble dømt til mindre straffer, bortsett fra en som fikk ni måneders fengsel.
  • Økokrim etterforsker trolig flere saker, og det er ventet at det blir tatt ut flere tiltaler. De åtte personene som Økokrim har tiltalt, er blant annet de tre tidligere fiskerne i forgreningen til Bergen. To av dem ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt heleri, og den ene hvitvaskingsdømt til 120 dagers fengsel.
  • En lastebilsjåfør fra Østlandet som har fraktet krabbe fra Tana til Østlandet og videre til Vestlandet, har fått sin dom. En annen mann ble dømt i Troms i fjor. Tromsømannen er hovedmannen som har tatt imot mye krabbe i Tromsø. Han fikk ubetinget fengsel i ett år og fire måneder.
  • En trailersjåfør fra Båtsfjord er dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for hvitvasking og befatning med ulovlig kongekrabbe, og inndragning av 51.000 kroner. Han har blant annet kjørt 4,7 tonn krabbe fra Tana til hovedmannen på Østlandet og fraktet kontanter tilbake nordover, ifølge politiet. Mannen har tilstått deler av tiltalen.
  • I tillegg kommer fiskeskipperen på Nord-Vestlandet, som ble dømt til 60 dager fengsel og 300.000 kroner i inndragning. 64-åringen har nylig anket over inndragningsbeløpet, mens påtalemyndigheten har levert motanke til lagmannsretten.

54 personer etterforsket

Politiet har etterforsket et omfattende kongekrabbekrim-nettverk med forgreninger over store deler av landet. I alt er 54 personer etterforsket. 19 er tiltalt så langt etter det Fiskeribladet forstår, inkludert de tre i denne saken. 14 personer er nå dømt, men flere har anket. Fem har vedtatt forelegg.

Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og fem andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Kongekrabbekrim-saken har ingredienser på høyde med en skikkelig krimroman. Her er alt fra fangst, salg og kjøp av ulovlig kongekrabbe, ladde våpen, narkotika, gullbarrer, Rolex-klokke, svarte kontanter, hemmelige samtaler i krypterte kanaler, telefonavlytting, skjult kamera, politispaning, pågripelser, ransakinger og hemmelig ransaking av bagasje på Gardermoen.