– Med å redusere mulighetene for kriminalitet, reduseres også tilfeller med slike handlinger. I den grad det kan kalles en ukultur, er det fullt mulig å få til en holdningsendring for slik kriminalitet, slik man har fått til en holdningsendring for å redusere forsøplingen av havet med plast, for eksempel, sier Monica Mjøs Værholm.

Ukulturen i næringen, spesielt knyttet opp mot leveranser av fersk fisk, er kommet frem i en serie artikler i Fiskeribladet. Disse har beskrevet hvordan jukset foregår og hvor lite risiko det er for å bli avslørt med slik virksomhet utenfor lovverket.