Norges Sildesalgslag melder at fra og med mandag 5. desember 2022 gjelder følgende minstepriser for nvg-sild til konsum:

  • Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 6,04 pr kg
  • Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 6,00 pr kg
  • Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 5,73 pr kg
  • Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 5,27 pr kg
  • Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 5,27 pr kg
  • Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 2,00 pr kg