Freddy Sandmo AS

Freddy Kristoffer Sandmo er styreleder og daglig leder i det nye aksjeselskapet i Storslett i Nordreisa. Selskapet skal selge varer og tjenester innen hav- og kystfiske og annet som faller naturlig sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Snehvit Seafood AS

I Vestre Jakobselv i Vadsø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av sjømat samt kjøp og salg av tjenester. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Alf Helge Bernhardsen er daglig leder og styrets leder.