Northwest Seafood AS

I Ikornnes i Sykkulven er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av fisk og sjømat og produkter og tjenester som naturlig hører sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Hans Petter Klokk er styrets leder og Hans Fredrik Klokk er styremedlem.

Morhua AS

I Sleneset i Lurøy er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal tilby tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med det.