Sørvær Fiskerikai AS

I Sørvær i Hasvik er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med utleie av kai fortrinnsvis til lokale fiskere. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Hans Petter Rasmussen er styrets leder og Frank Arne Ylänen er nestleder. Styremedlemmer er Tore Hansen og Eva Danielsen Husby.

TH Fisk AS

Daglig leder og styreleder er Tor Henrik Hansen. Selskapet skal drive fiske og fangst og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Salten ROV AS

I Fauske er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive inspeksjonstjenester under vann.