Stamsund Fiskemottak AS

I Reine i Moskenes er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp, produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter, samt det som naturlig står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 1,5 millioner kroner. Daglig leder og styreleder er Arne-Johan Patrik Larsen.

Husevåg Fisk og Fiskemat

I Nordfjordeid er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal drive salg av fisk og fiskemat. Innehaver er Marit Beate Løvold Husevåg.

Onshore Aqua AS

I Eikefjord I Kinn er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge tekniske tjenester og utstyr til Oppdrettsnæringen.