Sørvær Delikatesser AS

Det nye selskapet i Dørvær i Hasvik kommune skal drive fiske og fangst samt produksjon av mat og dyrefor og kjøp og salg. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Siv Iren Eira er daglig leder og styrets leder.

Sula Fiskeproduksjon AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med produksjon av fisk og fiskeprodukter og andre produkter og tjenester som naturlig hører til det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Tore Hovland som også er styremedlem. Reidar Andresen er styrets leder. Styremedlem er Fredrik Olav Friberg.

Høyvik Fisk&Skalldyr

I Atløy i Askvoll er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive med fiske og salg av hvitfisk og skalldyr. Innehaver er Eirik Høyvik.