Ice & Cold Norway

I Vardø er det startet et norskregistrert utenlandsk foretak som skal drive handel med frossen fisk. Foretaket i hjemlandet Storbritannia er et private limited company med navn Ice & Cold Limited. Elena Grigorena Fomina har selskapets norske signatur.

C.K Kystfiske AS

I Alta er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styrets leder er Chris Kjellmann Larsen.

Neshavn Fjordfiske AS

I Varangerbotn er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske.