Grønnum Fisk AS

I Nusvåg i Loppa er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kyst- og havfiske med mulighet for å drive annen virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Steve Grønnum.

Trio Skarsvåg AS

I Skarsvåg i Nordkapp er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og det som naturlig hører med. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Thor-Martin Røyseng Hansen i Honningsvåg er styrets leder.

Flexifish Norway AS

I Trondheim er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, produksjon og salg av emballasje til sjømatnæringen.