Salmon Evolution Sales AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive markedsføring, salg og distribusjon av sjømat. Aksjekapitalen er på en million kroner. Odd Frode Roaldsnes er styrets leder. Styremedlemmer er Håkon Andre Berg, Trond Håkon Schaug-Pettersen og Hans Petter Mortveit.

Storholmen Kystfiske AS

I Valderøya i Giske er det stiftet et nytt fiskeriselskap som skal drive rederivirksomhet for fiske- og fangstfartøy. Aksjekapitalen er på 750.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Hans Andreas Roaldsnes. Per Einar Storhaug er styrets leder, mens Pål Arne Roaldsnes og Markus Skaar Hansen er styremedlemmer.