Austefjorden Coast Base AS

I Klokkarvik i Øygarden er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive base-, logistikk- og vedlikeholdstjenester til maritim virksomhet og annen virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Willy Tveit. Varamedlem er William Tveit. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Fiskebåt Normann DA

I Fitjar er det registrert et nytt ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapet skal drive juksafiske og garnfiske etter hvitfisk, lofotfiske samt fiske med teiner etter krabbe, hummer og kreps. Deltakere er Ole Kristoffer Vågen med to tredjedels andel og Terje Skorpen med en tredjedel.