Merdslippen

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av produkter og tjenester innen mekanisk og elektronisk produksjon/utvikling, fiske, havbruk og lignende virksomheter; samt deltagelse i virksomheter med tilsvarende eller lignende formål ved aksjeinnskudd eller på annen måte. Aksjekapitalen er på 40.000 kroner. Vidar Vangen er daglig leder og styrets leder.

Partrederiet Lindfisk DA

I Kiberg i Vardø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kyst- og havfiske langs norskekysten, for så å selge fangsten med størst mulig fortjeneste.