Gargo Fisk AS

I Varangerbotn er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kyst- og havfiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jo Ande Bongo Dikkanen og styremedlem er Jo Dikkanen.

Kystservice AS

På Myre i Øksnes er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge drivstoff og lignende produkter til fiskeflåten. Aksjekapitalen er på 63.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Hjalmar Leif Johansen. Styreleder er Alf Jarle Berg.

Røvær Base AS

I Haugesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med utleie av fast eiendom og andre aktiva til bruk i akvakulturvirksomhet.