Joar Hallonen

I Vestre Jakobselv er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske og fôrproduksjon på gården. Innehaver og daglig leder er Joar Hallonen.

Marbakken AS

I Rypefjord i Hammerfest kommune er det startet et nytt fiskeriselskap. Selskapet skal drive kystfiske etter hvitfiskarter og øvrig fiske og fangst av marine arter, samt utleie av utstyr og personell og tjenester. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Einar Arvid Juliussen som også er styrets leder. Varamedlem er Anne Miriam Sorvoja Nilsen.

Aqon AS

I Ålesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med konsulenttjenester og utvikling av tjenester til akvakulturnæringen. Vidar Teis Aspehaug er daglig leder og styreleder. Selskapet har en aksjekapital på 30.000 kroner.