Denny Marx

I Havøysund i Måsøy er det startet et nytt enkeltpersonforetak som har som formål å drive hav- og kystfiske. Denny Marx er innehaver.

Blåstål Invest AS

I Haugesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal levere utstyr og tjenester til oppdrettsvirksomhet og annen maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Frank Vikingstad og styremedlemmer er Leif Egil Østensen og Kurt Roar Vilhelmsen.

Marinus Aquaservice Holding AS

I Bremnes i Bømlo er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, investering, samt transport- og vedlikeholdstjenester for oppdrettsnæringen, utleie av rorbuer og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette.