Sjohav AS

I Halsnøy Kloster i Kvinnherad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal utøve fiskeri og annen nærliggende maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Odd Emil Sjo er daglig leder og styrets leder. Onar Sjo, Irene Medhus Sjo og Frøydis Sjo er styremedlemmer.

Sjohav Holding AS

I Halsnøy Kloster i Kvinnherad er det startet et nytt fiskeriselskap som skal utøve fiskeri og annen nærliggende maritim virksomhet. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Odd Emil Sjo er daglig leder og styrets leder. Onar Sjo, Irene Medhus Sjo og Frøydis Sjo er styremedlemmer.

Kato-Stein AS

I Silsand I Senja er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie selskaper innen transport av utstyr og masser på sjø. Slepeoppdrag for maritim, offshore og havbruksnæringen herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, samt kjøp og salg av aksjer eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjekapitalen er på 60.000 kroner. Kato Johansen er styrets leder og styremedlem er Stein Ivar Lorentzen.