TJ Fesk DA

I Storjord i Tysfjord er det startet et ansvarlig selskap med delt ansvar. Formålet er fiske og fangst og levering gjennom Norges Råfisklag. Daglig leder er Tony Jakobsen. Deltagerne er Tony Jakobsen med 51 prosent andel og Jøran Mathisen med 49 prosent.

Arktisk Fiske AS

I Bugøynes i Sør-Varanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst, kyst-, fjord- og havfiske. Aksjekapitalen er på 40.000 kroner. Daglig leder og styeeleeder er Ådne Søderholm.