Ro-La Fisk AS

I Bjørnevatn i Sør-Varanger er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Roy-Jøran Hølvold er styrets leder og daglig leder. Nestleder i styret er Lasse Sørhus Hansen.

Kanosa Havbruk AS

I Bergen er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal eie og drive servicefartøy, lektere samt tjenester innen aquakultur, offshore, bygg og anlegg. Haakon Vold Aunebakk er styrets leder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Nye Reinebuen AS

I Sørvågen i Moskenes er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000