Olden Fiske og Fangst

I Lysøysundet i Ørland er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive fiske og fangst. Jan Otto Olden er innehaver.

Kato-Stein AS

I Silsand i Senja er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie selskaper innen transport av utstyr og masser på sjø. Slepeoppdrag for maritim, offshore og havbruksnæringen herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, samt kjøp og salg av aksjer eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre foretak.