Hovden Fiskeindustri AS

I Straumsjøen i Bø er det startet et nytt aksjeselskap som skal kjøpe, videreforedle og selge fisk og fiskeprodukter, samt andre tjenester som faller inn under fiskeetablissement. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Jon-Edvard Johnsen er styrets leder og daglig leder.

Nor Team Kystfiske AS

I Berlevåg er det startet en ny fiskeribedrift som skal drive fiskeri og det som naturlig hører der til. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Lasse Johnsen er daglig leder og styremedlem. Styrets leder er Per Magnus Vaag Guttelvik.