Fishbase Group AS

I Dønna er det registrert et nytt aksjeselskap som skal investere i andre selskaper. Henry Morten Thomassen er daglig leder. Styreleder er Eirik Sørgård, mens Kristian Brandser Matthiasson og Per Kristian Nordøy er styremedlemmer. Aksjekapitalen er på 35.147,70 kroner.

Kvarøy Landbasert AS

I Lurøy er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal eie aksjer i andre selskaper. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Alf Gøran Knutsen er daglig leder og styremedlem, mens Gjermund Olsen er styrets leder.

Olsenfisk AS

I Sandnessjøen er det registrert et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst i åpen gruppe fra fiskebåt under åtte meter.