Åkesson Agn og Egning

I Hammerfest har innehaver Elin Hanna Felicia Åkesson startet et nytt enkeltpersonforetak. Hun skal drive egning av line og salg av agn, spretting/motering av garn og andre tjenester innen fiskeri.

Sjømat Holding AS

I Ålesund er det startet et holdingselskap som skal kjøpe, eie, selge og forvalte aksjer, selskapsandeler og lignende. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Tore Hovland er daglig leder og styreleder. Reidar Andresen er styreleder og Fredrik Olav Friberg er styremedlem.

Fishbase Cod AS

I Dønna er det registrert et nytt aksjeselskap som skal investere i andre selskaper.