Kegeku AS

I Kvitby i Alta er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med salg av agn og annet utstyr til fiskere, og det som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 35.000 kroner. Kerstin Kullik er daglig leder og styreleder. Gard Werner Kullik er styremedlem.

Sangolten Seafood AS

Det nye selskapet i Sandefjord skal blant annet drive import og eksport av næringsmidler (matvarer til /fra Asia, Europa og USA). I all hovedsak er det sjømat som blir primærnæringen.