MK Randi AS

I Kvalfjord i Alta er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiske og fangst og andre produkter og tjenester som naturlig hører til det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Maria Vibeke Eriksen og styremedlem er Torleif Edmund Eriksen.

Nye Finnmark Kystfiske AS

I Hammerfest er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive fiskerivirksomhet og investering i drift og fiskefartøy. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Geir Oddvar Skogheim. Styremedlemmer er Fridmundur Gudmundsson, Eldar Kåre Farstad og Ronny Vågsholm.