Totalt blir det omsatt fisk for 27,4 milliarder kroner gjennom de fem salgslagene i landet. Dette går frem av en oversikt som Fiskeribladet har hentet inn fra salgslagene.

I totalomsetningen for året har vi tatt med forventet omsetning de siste to ukene før endelig sluttstrek settes 31. desember.

Hele veksten i pelagisk

Omsetningen viser at det er pelagiske sektor som står for nesten hele omsetningsøkningen på 2,4 prosent. Norges Sildesalgslag, som er salgslaget i pelagisk sektor, får i år en rekordomsetning på 10,8 milliarder kroner, 800 millioner kroner høyere enn fjorårets rekordomsetning på 10 milliarder.