Thomas Torrissen var også involvert i konkursene i «Øygarden»-rederiene i Mauritania.

I Hordaland tingrett i Bergen 26. april ble det åpnet konkurs i Sotra-rederiet Torrissen AS, etter 1,5 millioner kroner i lønnskrav fra fem ansatte fiskere.

Reder Thomas Torrissen erkjente i tingretten å skylde beløpet, men fratrukket 100.000 kroner som skal være innbetalt i ettertid. I tingrettens kjennelse kommer det frem at Torrissen har 2,9 millioner kroner i kortsiktig gjeld og 3 millioner kroner i private lån til selskapet.