Salmon City AS

I Bergen er det startet en ideell organisasjon som ikke søker å skaffe eierne økonomisk utbytte. Organisasjonen skal gjennom det å skape møteplasser mellom studenter og sjømatnæringen inspirere til, gi økt kunnskap om, og sikre rekruttering av unge kloke hoder til sjømatnæringen og arbeidet for mer bærekraftig mat fra havet, og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Øystein Hatlestad Hovland. Styremedlemmer er Mathias Sagevik og Matias Alexander Baltazar Birkeland.