Kenneth Mjelva

I Bergen har innehaver Kenneth Mjelva startet et enkeltpersonforetak som skal drive kaisalg av krabbe og hvitfisk.

Troye Larsen Fisk og Krabber

Innehaver Jan Erik Troye Larsen har startet et enkeltpersonforetak som skal drive salg av egenfanget fisk og levende krabbe fra kai.

JPS Kystfiske AS

I Maze i Kautokeino er det startet et aksjeselskap som skal drive fiske og fangst, samt annet som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Jan Petter Somby.