Lending Holding AS

I Ytrøygrend i Solund er det registrert et nytt aksjeselskap som skal kjøpe, eie, drive og befrakte skip, drive fiskeri og annen virksomhet i samband med fiskeri, samt å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 48.146 kroner. Styrets leder er Johan Magerøy.

Akvavet Gulen AS

I Brekke i Gulen er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive havbruksveterinærtjeneste og annen veterinærtjeneste samt annet som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Aud-Anny Asheim er daglig leder og styreleder i selskapet.

Mehamn Egnesentral AS

I Gamvik i Mehamn er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie og drifte egnesentral, samt deltakelse i andre foretak med tilknytning til egen drift eller fiskenæringen for øvrig. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ken Åke Grahn er styrets leder.