Familiekrangelen dreier seg om rederiet Skårungen II AS som eier den vel 68 meter lange ringnotbåten «Malene S». Krangelen står mellom de to familiegrenene Østervold og Skår, med rederne Tor Østervold og Malene Skår i spissen. Skår vil selge, mens Østervold vil drive ringnotrederiet videre. Nå skal krangelen avgjøres av Nærings- og fiskeridepartementet.

Store verdier

Ringnotbåten «Malene S» med sine 400 basistonn og 257 basistonn strukturkvoter, pluss kolmulekonsesjon, har en betydelig verdi. Partene selv ønsker ikke å si så mye om verdien av rederiet med båt og kvoter.