Nordkapp Fiskeriselskap i Nordvågen i Nordkapp, er i Vestre Finnmark tingrett besluttet oppløst. Avviklingen vil skje etter konkursloven og dekningsloven. Krav i boet skal meldes til bostyrer advokat Anne Haraldsvik. Første skiftesamling ble holdt 30. august.

Smått med inntekt

Selskapet fikk varsel om tvangsoppløsning i mai. Årsaken er at Nordkapp Fiskeriselskap ikke har levert årsregnskap for 2020. Selskapet fikk fire uker på seg til å rette det opp før retten besluttet konkursbehandling. Selskapet ble registrert i 2016.

Siste godkjente regnskap for selskapet er fra 2019.