I en børsmelding mandag skriver torskeoppdretteren at fisken som skal slaktes ut, etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, var planlagt slaktet i løpet av de neste seks månedene.

Norcod skriver at den akselererte slaktingen vil resultere i:

  • Lavere volumproduksjon enn forventet.
  • Mindre fisk enn forventet.
  • Kort levering på langsiktige salgskontrakter med kunder.
  • Lavere salgspriser på grunn av økt salg i spotmarkedet

– Ikke mulig

«Den samlede konsekvensen er et betydelig fall i inntjening og samtidig økning i kostnader per kilo», skriver selskapet i børsmeldingen.