Mannen ble nylig dømt i Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi, Indre og Østre Finnmark tingrett for brudd på havressursloven. Det var en tilståelsesdom der rettsmøtet tok en time og ti minutter. Det hadde mannen samtykket i på forhånd.

Grov overtredelse

Det var politimesteren i Finnmark politidistrikt som siktet 52-åringen for å ha kjøpt og videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe. Overtredelsen av havressursloven er ifølge dommen grov fordi: «blant annet det økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stort, og lovbruddet har skjedd systematisk og over tid», står det.