Advokatregningen for Nergård Havfiske etter at den akterutseilte fiskeren saksøkte arbeidsgiver, har så langt