Den hovedtiltalte Båtsfjord-mannen (46), i den omfattende kongekrabbekrim-saken som pågår i Vadsø, er tiltalt for ulovlig fangst og ulovlig salg av 47 tonn kongekrabbe til en markedsverdi på rundt 25 millioner kroner. Han er tiltalt etter mafiaparagrafen, altså organisert kriminalitet.

Fiskeskipperen sa i retten at de siste årene har han jobbet med turisme og kongekrabbefiske. Han fortalte om kongekrabbekjøperne som kun skal ha ypperste lytefrie krabbe. Skadet krabbe solgte han derimot svart.

Knekker og kaster over bord

– Jeg har brukt en teinelenke med tre teiner og kunne få rundt 500 kilo på lenken. De lytefrie krabbene går i et kar og blir siden lagret i samleteine, før det er nok til å levere til mottak, sa han.

Politijurist Are Aarhus ved Finnmark politidistrikt Foto: Silja Arvola

Han ble spurt ut av både aktor og forsvarer om svart krabbe.

– Hvor mye av fangsten har vært lytefri, og hva skjer med skadet krabbe?

– Cirka 300 kilo på lenken kan være lytefri og går i samleteine. Skadd krabbe kastet jeg bak i båten. Skadd krabbe vil man bare få 40–50 kroner kiloet for hos mottaket. Men er det mer enn ti prosent skadet av det som leveres, blir det trukket fra kvoten, sa tiltalte.

– Men hva skjer med skadd krabbe?

– Jeg knekker kongekrabbe som er skadet. Jeg tar bare bena og kaster hodet og skall over bord. Det er butikk i å selge ben og klør videre. Vi pakket og fryste og solgte videre svart, sa 46-åringen.

Cash i poser, men ikke mafia

Men forsvarer Gøran Møller-Christiansen sier at det hadde ikke latt seg gjøre for den tiltalte å fangste og selge videre 47 tonn ulovlig fanget kongekrabbe. Fordi båten er liten og at han kun brukte tre teiner. Forsvareren hevder at hovedtiltalte ikke er noen mafialeder, men at hovedmennene er i Oslo, Tromsø og andre steder.

Advokat Gøran Møller-Christiansen Foto: Moment Studio

– Hvor mye kan du ha fisket selv?

– Kanskje 20 prosent i forhold til det jeg har solgt, sa den tiltalte som innrømmet at alt salg foregikk mot cash, direkte i hånden, i poser eller sendt i postpakker. Han nevner ingen navn på andre samarbeidspartnere i retten.

– Pengene var til omdeling. Eier av fartøyet fikk to andeler og jeg fikk en, alt etter hvor mange som skulle ha penger. Det kunne være fire-fem til sammen, sa han.

Kongekrabbekrim
  • Straffesaken som pågår i Vadsø er en del av det omfattende kongekrabbekrim-nettverket der i alt 52 personer er etterforsket, minst 14 tiltalt og flere dømt. Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.
  • Hovedmannen i Båtsfjord har ifølge tiltalen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Hovedmannen er også tiltalt for ulovlig våpenbesittelse av en Remington pumpehagle, en Tikka rifle, ett luftgevær og en hagle, ved siden av ammunisjon til våpnene.
  • Det er fire medtiltalte i saken som går for retten i Vadsø. Retten har satt av 20 dager i straffesaken mot de fem tiltalte, tidsplanen ser ut til å sprekke. Tre av de fire erkjente ikke straffskyld i det hele tatt, mens den ene erkjente delvis straffskyld i mindre forhold.
  • I tillegg til de fem tiltalte som er for retten nå, har også Økokrim tiltalt flere. Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim har tidligere sagt til Fiskeribladet at Økokrim har tatt ut tiltale mot åtte personer i den omfattende kongekrabbekrim-saken, og en er tiltalt av Vest politidistrikt.
  • Økokrim etterforsker fortsatt flere saker, og det er ventet at det blir tatt ut flere tiltaler. De åtte personene Økokrim har tiltalt, er blant annet de tre tidligere fiskerne i forgreningen til Bergen. To av dem ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for grovt heleri, og den ene hvitvaskingsdømt til 120 dagers fengsel.
  • En lastebilsjåfør som har fraktet krabbe fra Tana til Østlandet og videre til Vestlandet, har fått sin dom. En annen mann ble dømt i Troms i fjor. Tromsømannen er hovedmannen som har tatt imot mye krabbe i Tromsø. Han fikk ubetinget fengsel i ett år og fire måneder. Tre menn på Østlandet er også tiltalt. To er på Østlandet tiltalt for heleri.
  • Hovedmannen på Østlandet er tiltalt for salg av ulovlig fangstet kongekrabbe, 14 tonn til minst syv millioner kroner, oppbevaring av ladd ulovlig våpen og narkotika. Han er samme mann som skal ha videresolgt ulovlig fanget kongekrabbe til de to heleridømte i Bergen, via mellommannen, den tredje tiltalte som ble dømt i Bergen.
  • I tillegg kommer fiskeskipperen på Nord-Vestlandet, som ble dømt til 60 dager fengsel og 300.000 kroner i inndragning. 64-åringen har nylig anket over inndragningsbeløpet, mens påtalemyndigheten har levert motanke til lagmannsretten.

Endret forklaring

Mandag sa den hovedtiltalte seg delvis straffskyldig i 48 tiltalepunkter av 54. Han sa seg helt skyldig på ett punkt, hvitvasking av 200.000 kroner fra en straffbar handling. Han brukte deler av oppgjør for salg av kongekrabbe til hovedmannen på Østlandet, til å betale deler av kjøpesummen for en hjullaster i Båtsfjord.

På fem punkter erkjente han ikke straffskyld. Det er tre tiltalepunkt om fangst og videresalg av ulovlig kongekrabbe, ett tilfelle av hvitvasking og ett tilfelle å ha tatt imot 200.000 kroner som oppgjør for ulovlig fanget kongekrabbe sammen med den kvinnelige tiltalte, som i retten blir oppgitt til å være hans kone. Hun skal ha ført regnskap og utstedt fiktive faktura for svart krabbe, ifølge tiltalen.

Tirsdag endret han forklaring i retten og innrømmet delvis straffansvar for ytterligere tre salg av ulovlig fanget kongekrabbe. Nå er det kun to tilfeller av tiltalen han ikke erkjenner straffansvar for. Så vidt Fiskeribladet forstår, bestrider han ikke forholdene i den lange tiltalen, men det at påtalemyndigheten bruker mafiaparagrafen og kaller det organisert kriminalitet.

– Ikke en harddisk

Fra aktors side ble det spurt om hvorfor han endrer dette?

– Jeg har klart å få klarhet i ting og tang. Jeg er ikke god på husken, jeg er ikke en harddisk i hodet. I et møte med advokatene i går besluttet jeg å endre det, sa tiltalte.

Aktor ønsket også bedre svar på at tiltalte sa at han kanskje har fangstet cirka 20 prosent av den ulovlig kongekrabben han har solgt, og at andre sto for resten av fangsten, mens han formidlet salg.

– Det er kvalifisert gjetning, sa tiltalte.

– Kan det være høyere eller lavere, lurte aktor på?

– Ja, det er bare en følelse jeg har, jeg kan ikke svare mer konkret på det, sa tiltalte.

Svarte og røde penger

Aktor kom også inn på hvordan inntektene fra den ulovlig kongekrabben ble brukt.

– De svarte pengene ble aldri brukt til å betale regninger. Da min mor sluttet å betale mine regninger, begynte min kone å betale de. Jeg har aldri betalt en regning i mitt liv. Jeg vet hva nettbank er, men har aldri brukt det, men jeg er ikke stolt av det. Men jeg har fått meg vipps, sa han.

Konen er medtiltalt i saken for hvitvasking av penger. Hun nekter straffeskyld og ville ikke forklare seg i retten tirsdag. Sønnen er også medtiltalt. Han nekter straffeskyld og nektet også i retten å forklare seg.

– Så det var en hvit økonomi og en svart?

– Ja og du har svarte penger og røde penger. De røde pengene er penger konen ikke vet om. Hun har ikke hatt noe med hverken svarte eller røde penger å gjøre, sa tiltalte som fortalte at pengene gikk til kjøp av fiskeutstyr og kjøp av forskjellige tjenester.