Lido Norway AS utfører en innrednings- og installasjonsarbeider på ulike skip, og har samarbeidet med Fitjar Mekaniske Verksted i en årrekke. Selskapet bruker utenlandsk arbeidskraft, hovedsakelig fra Litauen, men har norsk ledelse, ifølge dommen fra Hordaland tingrett.

To båter forsinket

Lido var underleverandør i byggingen av den 65 meter lange tråleren «Cetus» og prosessbåten «Seistar» på 49,7 meter, som begge ble forsinket fra skrogverft i Polen.

Kontraktene for innredningsarbeidet var på henholdsvis 7,76 millioner kroner og knappe fem millioner kroner.