Fiskemottaket og tørrfiskprodusenten Sufi ble i august 2022 ilagt et forelegg fra Nordland politidistrikt for to brudd på havressursloven. Sufi vedtok ikke forelegget på 200.000 kroner.

Det var Fiskeridirektoratet som etter kontroll anmeldte Sufi for brudd på havressursloven.

Lofotposten omtalte saken først.

Registrerte ikke fisk

Det ene tiltaleforholdet var at selskapet i mars 2021 unnlot å veie all fisk fortløpende ved landing fra et fiskefartøy ved Sufis anlegg på Ramberg. Det førte til at fisk som ble transportert over den ene av mottakets to vekter ikke ble registrert.