Ocean Resource Watch AS

I Hareid er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive videresalg og utvikling av portalløsning, beslutningsstøtte for fiskere. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Idar Sigurd Flø. Styreleder er Markus Nygård og styremedlemmer er Richard Larsen, Bernt Brandal og Are Prytz Berset.

Salmon Offshore Farming AS

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle og drive offshore oppdrett og investere i tilsvarende selskap.